bi-omin 1 - na obilniny

bi-omin 1 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K) a mikroprvky

Složení

bi-omin 1 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 90-120g (9-12%) dusíku, 30-40g (3-4%) fosforu, 40-60g (4-6%) draslíku, a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ......................   min. 9,% - 12%
P - (P2O5) ......... min. 3,% - 4%  ........ pH 5,5 - 7 
K - (K2O) ........... min. 4,% - 6%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 1 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru, v němž jsou výživné elementy v lehce přístupné formě a používá se na přihnojování obilnin. bi-omin 1 obsahuje makro- a mikroelementy, které jsou nutné pro dosažení intenzivního růstu, který odpovídá přínosu a kvalitě plodu. bi-omin 1 se nanáší postřikem v koncentraci na list. Po prvé se aplikuje po rozvití listu, na jaře 10 l/ha, další aplikace (3-5) 5 až 10 l/ha v průběhu vegetace.

Spotřeba vody závisí na regulaci postřikovače.*

Mísitelnost

bi-omin 1 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 1 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array