bi-omin 2 - na vinnou révu

bi-omin 2 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K),síran hořečnatý (MgO) a mikroprvky.

Složení

bi-omin 2 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 22-25g (2,2-2,5%) dusíku, 0,0 g (0%) fosforu, 71-75g (7,1-7,5%) draslíku, 9-10g (0,90-1,0%) síranu hořečnatého (MgO) a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ...................... min. 2,2%  - 2,5%
P - (P2O5) ....... min.    0% ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........  min. 7,1% - 7,5%
MgO ................. min. 0,9% - 1,0 %

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 2 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru, v němž jsou výživné elementy v lehce přístupné formě a používá se na přihnojování vinné révy. bi-omin 2 obsahuje všechny potřebné výživné látky pro dosažení pravidelného růstu vinné révy, jakož i pro vysoký a kvalitní přínos hroznů. bi-omin 2 se používá v koncentraci 20 l/ha v závislosti na potřebě. Hnojivo se může používat postřikem na list vinné révy, ale i zálivkou na kořen. Používá se v druhé periodě vegetace, obvykle 2 krát pro nejrannější odrůdy koncem června, pro ranné v prvé polovině srpna a pro pozdnější koncem srpna, anebo počátkem září. Podruhé opakovat 10 až 15 dní od prvého použití.

Spotřeba vody závisí na regulaci postřikovače.*

Mísitelnost

bi-omin 2 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 2 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

bandasky 10 l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array