bi-omin 3 - na bohatou masu listů

bi-omin 3 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K) a mikroprvky

Složení

bi-omin 3 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 100-120g (10-12%) dusíku, 72-80g (7,2-8%) fosforu, 33-40g (3,3-4%) draslíku, a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ...................... min.   10% - 12%
P - (P2O5) ......... min.  7,2% - 8%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ...........  min. 3,3% - 4%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 3 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru a používá se na přihnojování okrasných rostlin, kde chceme dosáhnout bohatou masu listů. bi-omin 3 obsahuje všechny potřebné výživné látky na dosažení pravidelného růstu okrasných rostlin, jako na př. diefenbachie, fikus, filodendron a pod. bi-omin 3 se používá v koncentraci 0,1 – 0,2% na 1000 ml vody (1 l).

Mísitelnost

bi-omin 3 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 3 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

láhve 1 l, bandasky 10 l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array