bi-omin 4 - na květináčové květiny

bi-omin 4 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K) a mikroprvky

Složení

bi-omin 4 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 55-60g (5,5-6%) dusíku, 61-70g (6,1-7%) fosforu, 63-80g (6,3-8%) draslíku, a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ...................... min. 5,5% - 6%
P - (P2O5) ......... min. 6,1% - 7%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........... min. 6,3% - 8%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 4 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru a používá se na přihnojování květináčových květů, kde se chce dosáhnout bohatost květů. bi-omin 4 obsahuje všechny potřebné výživné látky na dosažení pravidelného růstu květináčových květů a jejich bohatého květu, jako na př. muškát, ciklámen, americká fialka a pod. bi-omin 4 se používá v koncentraci 0,1 – 0,2% na 1000 ml vody (1 l). Ve fázi rozvoje rostlin 1 až 2 krát týdně, ve fázi klidu rostlin (v zimě) 1 krát za měsíc.

Mísitelnost

bi-omin 4 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 4 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

láhve 1 l, bandasky 10 l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array