bi-omin 5 - na růže

bi-omin 5 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K) a mikroprvky

Složení

bi-omin 5 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 69-80g (6,9-8%) dusíku, 65-80g (6,5-8%) fosforu, 78-80g (7,8-8%) draslíku, a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ........................min. 6,9% - 8%
P - (P2O5) ......... min. 6,5% - 8%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........... min. 7,8% - 8%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 5 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru, v němž jsou výživné elementy v lehce přístupné formě a používá se na přihnojování růží. bi-omin 5 obsahuje všechny potřebné výživné látky na dosažení pravidelného růstu, bohatého květu a jeho intensivní barvy. bi-omin 5 se používá v koncentraci 0,1 – 0,2% na 1000 ml vody (1 l). V souvislosti s potřebou růží se může použít postřikem na list, i zálivkou na kořen. Používá se v průběhu celé vegetace každých 7 až 10 dní. Poslední dávka by měla být 10 dní před koncem vegetace. Když je růže mladá, hnojení začínáme po objevení se prvních stonků růží, u starších růží po objevení se listů.

Mísitelnost

bi-omin 5 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 5 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

láhve 1 l, bandasky 10 l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array