bi-omin 6 - na brambory

bi-omin 6 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K) síran hořečnatý (MgO) a mikroprvky.

Složení

bi-omin 6 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 36-40g (3,6-4%) dusíku, 70-80g (7-8%) fosforu, 97-100g (9,7-10%) draslíku, 1,5-2g (0,15-0,2%) síranu hořečnatého (MgO) a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ........................ min. 3,6% - 4%
P - (P2O5) ......... min. 7,0% - 8%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........    min. 9,7% - 10%
MgO ................... 0,15% - 0,2%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 6 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru, v němž jsou výživné elementy v lehce přístupné formě a používá se na přihnojování brambor. bi-omin 6 obsahuje potřebné mikroelementy na pěstování brambor a magnesium, které má vliv na kvalitní přínos brambor. bi-omin 6 se používá v koncentraci při postřiku na list na jaře 10 l/ha, a další aplikace na list (2-4) 5 až 10 l/ha v průběhu vegetace.

Spotřeba vody závisí na regulaci postřikovače.*

Mísitelnost

bi-omin 6 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Smísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 6 je potřebné dodržovat základní bezpečnostníopatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array