bi-omin 7 - na rajčata

bi-omin 7 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P) draslík (K) a mikroprvky

Složení

bi-omin 7 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 50 g (5%) dusíku, 60-80 g (6-8%) fosforu, 86-100 g (8,6-10%) draslíku, a mikroelementy v helátní formě bez chlóru

N ........................ min.    5% 
P - (P2O5) ......... min.    6% - 8%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........    min. 8,6% - 10%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 7 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru, v němž jsou výživné elementy v lehce přístupné formě a používá se na přihnojování rajčat. bi-omin 7 obsahuje potřebné mikroelementy, které jsou nutné pro pravidelný růst a rozvoj rajčat. bi-omin 7 se používá v koncentraci 1000 ml/10 l vody, nebo 0,1 – 0,2% na 1000 l vody při postřiku na list. V uzavřených prostorách se používá po objevení se prvních listů od 8-10 dní až do sběru plodů. Při pěstování sazenic rajčat se hnojí každý týden. Prvé hnojení se aplikuje po objevení se prvého listu a poslední hnojení před přesazením. Po přesazení se aplikuje na 10-tý den a dále každých 7 do 10 dní v průběhu vegetace. Poslední hnojení se aplikuje 5 dní před posledním sběrem.

Mísitelnost

bi-omin 7 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 7 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

bandasky 10 l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array