bi-omin 8 - na cukrovou řepu

bi-omin 8 je ekologické kapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu léčivých rostlin obohacené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a mikroprvky,

Složení

bi-omin 8 je hnědá kapalina, která v 1 l obsahuje 81-100g (8,1-10%) dusíku, 34-40g (3,4-4%) fosforu, 52-60g (5,2-6%) draslíku, bóru 4-5 g (0,4-05%) a mikroelementy v helátní formě bez chlóru,

N ......................   min. 8,1% - 10%
P - (P2O5) ......... min. 3,4% - 4%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ..........  min. 5,2% - 6%
B ........................ 0,4% - 0,5%

Mikroelementy

Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005% a Mo 0,0008%.

Použití

bi-omin 8 je speciální kapalné hnojivo bez chlóru, v němž jsou výživné elementy v lehko přístupné formě a používá se na přihnojování cukrové řepy. bi-omin 8 obsahuje potřebné mikroelementy, které jsou potřebné na přihnojování cukrové řepy, jakož i mikroelement bór, který zabezpečuje lepší kvalitu kořene. bi-omin 8 se používá v koncentraci 20 l/ha stříkáním na list po prvé, 2-3 krát 10-20 l/ha v průběhu vegetace. Může se používat ve stejné době spolu s prostředky na ochranu rostlin proti Cerkospoře. Z důvodu udržení zdravého listu, se hnojení aplikuje měsíc před sběrem cukrové řepy, což má velký vliv na cukernatost cukrové řepy.

Spotřeba vody záleží na regulaci postřikovače.

Mísitelnost

bi-omin 8 je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci bi-ominu 8 je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array