Účinek na půdu a rostliny

Účinek na půdu

 • stimuluje rúst půdních bakterií a užitečných mikroorganismů
 • zlepšuje se celková struktura půdy na těžších jílovitých půdách
 • používá se při oživování půd, neutralisaci zamořených pozemků a jejich revitalizaci
 • umožňuje přeměnu chemických hnojiv v půdě na formy přijatelné rostlinami
 • zvyšuje využitelnost hnojiv rostlinami, snižuje jejich hromadění v půdě a vyplavenost do spodních vod
 • zvyšuje obsah organických látek

Účinek na rostliny

 • zvyšuje se energie klíčivosti a procento vyklíčených semen
 • aktivně podporuje výživu rostlin a stimuluje regeneraci rostlinných buněk
 • příznivě působí proti plesnivosti a houbovitosti semen a osiva
 • v důsledku intenzivnějšího růstu se zvyšuje úrodnost a kvalita produkce
 • zvyšuje intensitu dýchání rostlinných buněk, vlivem čehož se zkracuje vegetační období, u květů zvětšuje plochu listů, zvětšuje květy, zvýrazňuje jejich barvy a zpevňuje jejich stopky

Doporučujeme tento produkt používat min. 2 roky, aby se plevel na orných polích, orných půdách a zahrádkách zničil od 50% do 70%

Risikové látky

V přípravku nejsou překročené limity risikových látek ve smyslu předpisů platných v SR a EU

Upozornění

Může poškodit zdraví po požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Chraňte před dětmi!

Skladování

Skladujte v původních neporušených obalech na tmavém místě při teplotě +5°C - +18°C v suchých, hygienicky čistých a větratelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

Balení

PE pytle, BIG pytle

Array