Představujeme se

Rostoucí nároky na ochranu životního prostředí a produkci zdravotně nezávadných potravin vedou výrobce ke zvyšování podílu výroby průmyslových hnojiv na základě zdrojů přírodních biologických surovin.

bcc biocomerc spol. s r.o. Trnava v spolupráci s vědecko-výzkumnou základnou a Internacionálním Labor-em vyrobila pro hlavní druhy zemědělských plodin nové organické kapalné hnojivo a organo-minerální kapalné hnojiva na bázi extraktu (výluhu) z léčivých rostlin. Společným základem všech vyráběných hnojiv je nosným médiem výluh z léčivých rostlin. Samotný extrakt z léčivých rostlin obsahuje širokou škálu biologicky aktivních látek.

Biologická povaha aktivních látek výluhu z léčivých rostlin a chemických přeměn jeho humokarbonátového komplexu je základem pro vznik účinného ekologicky čistého růstového regulátoru. Takto získaný přírodní regulátor se vyznačuje stimulačním působením na růst a vývin rostlin s pozitivním dopadem na výšku a nutriční hodnotu rostlinné produkce.

Předmětné hnojiva obsahují látky, které, kromě jiných pozitivních vlivů, snižují obsah nitrátů v zelenině, ovoci a zvyšují obsah vitaminů. organicko-kapalné hnojivo a organicko-minerální kapalné hnojivo

vyrobené na bázi výluhu z léčivých rostlin, se vyznačují fungicidní a insekticidní aktivitou, což umožňuje při nízkém infekčním tlaku vynechat postřik anebo snížit dávku fungicidních a insekticidních přípravků s pozitivním dopadem na tvorbu a ochranu životního prostředí.

bcc biocomerc spol. s r.o. Trnava v současnosti vyrábí tyto druhy kapalných hnojiv:

Firma bcc biocomerc spol. s r.o. vykonává i služby poradenství, zkoušky, analýzy. Podle analýzy půd, plodin, listů a podle potřeby, nebo vaší objednávky a potřebné výživy, zkombinujeme adekvátní hnojiva.

Firma bcc biocomerc spol. s r.o. provádí a připravuje projekty z použití exkrementů hospodářských zvířat a kalových odpadů z bioplynové stanice, fermentace, navrhuje zpracování a likvidaci odpadů.

Obohacení N – P – K a mikroelementů resp. dodávka komponentů.

Array