Organické kapalné hnojiva

bi-omin nový druh biologického kapalného hnojiva s vyváženou směsí makro a mikroelementů a mikroorganismů.

bi-omin je organické kapalné hnojivo, vyrobené na bázi léčivých rostlin a částečné ochraně proti hmyzu a patogenním houbám. Urychluje růst rostlin, podporuje jejich imunitu a chrání před dalším rozšiřováním nemocí.

bi-omin je rostlinný výtažek (vodní výluh) devíti různých léčivých rostlin.Jejich fermentací a po přidání aktivních minerálních látek se získá vysokohodnotné kapalné hnojivo s efektivním aktivním účinkem na obnovení přirozené úrodnosti půdy a tím rychlý růst plodin. Podstatnou složkou bi-ominu jsou kromě základních živin (N, P, K, Ca) i mikroelementy (hořčík, železo, mangan, zinek, měď), bakteriální milroorganismy jakož i bioregulátory. Kromě toho obsahuje organické rostlinné kyseliny, vitaminy a prostředky částečné ochrany rostlin. Zvyšuje se vitalita pozemku, rostlin, úrody semen a plodů rostlin, odolnost proti chorobám a škůdcům a tím klesá potřeba pesticidů. Kromě toho se zvyšuje skladovatelnost plodů, jejich prodejnost a tedy i výnosy z jednotky plochy. A to není všechno!

bi-omin je možné použít i při oživování půd, neutralisaci zamořených pozemků a jejich revitalisaci. Eliminuje vývoj nežádoucího hmyzu a odpuzuje hlodavce.

bi-omin organické kapalné hnojivo obsahuje: sušiny, minerální látky, organické látky, fosfor (P), kálium (K), organický dusík (N), ammonium (N), nitrát + nitrit (N), kalcium (Ca), natrium (Na), magnesium (Ma), sulfát (Su).

 

bi-onat organics je ekologické organické kapalné hnojivo vyrobené z melasy – cukrové řepy (Beta vulgaris), CORNSTIP – kukuřičný výluh, AMYSTEEP – kukuřičný škrob, léčivých rostlin, jejich fermentace (bi-omin organické kapalné hnojivo) obohacené mikroelementy v helátní formě ve vyváženém poměru.

Array