Jedno hnojivo - více účinků

Účinek na rostliny

  • zvyšuje se energie klíčivosti a procento vyklíčených semen
  • aktivně podporuje výživu rostlin a stimuluje regeneraci rostlinných buněk
  • příznivě působí proti plesnivosti a houbovitosti semen a osiva
  • v důsledku intensivnějšího růstu se zvyšuje úrodnost a kvalita produkce
  • zvyšuje intensitu dýchání rostlinných buněk, čehož vlivem se zkracuje vegetační období, u květů zvětšuje plochy listů, zvětšuje květy, zvýrazňuje jejich barvy a zpevňuje jejich stopky

Účinek na půdu

  • stimuluje růst půdních bakterií a užitečných mikroorganismů
  • zlepšuje se celková struktura půdy hlavně na těžších jílovitých půdách
  • umožňuje přeměnu fosforu a dusíku v půdě na formy přijatelné rostlinami
  • zvyšuje využitelnost průmyslových hnojiv rostlinami, snižuje jejich hromadění v půdě a vyplavenost do spodních vod
  • zvyšuje obsah organických látek
Kapalné organické hnojiva – použití a doporučené dávky
HnojivoObsah živin v 1 l hnojivaPoužití k plodinámDávka hnojiva
|||v l/ha -1ředění
bi-omin37 g N, 15 g P, 40 g K, 15 g CaO, 10 g MgO, 19 mg Fe, 18 mg Mn, 12 mg B, 0,6-1,8 mg Cu, Zn, Co, Mo
pH 5,0 – 8,0
Celkové zlepšení výživy polních plodin, zeleniny, ovoce, skleníky a foliovníky, ovocné sady, vinohrady, okrasné květiny, trávníky a hřiště, lesní hospodář.max. 501 : 5
na zálivku
1 : 3
na postřik
bi-onat
organics
22 g N, 14 g P, 30 g K, Organické látky 70% mikroelementy: Ca, Mg, Na,Fe,Mn,Zn,B,Cu,Co,Mo
pH 4,0 – 13,0
Při přípravě půdy, na podzim, nebo na jaře, na strniště, stabilisace kyselých půd, revitalisaci půd oživování půd.max. 401 : 3
na postřik

Mísitelnost

Je možné mísit s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Mísitelnost s novými chemickými přípravky je potřebné předem ověřit.

Bezpečnost při práci

Při aplikaci těchto hnojiv je potřebné dodržovat základní bezpečnostní opatření. V průběhu práce s hnojivem nejíst, nepít, nekouřit.

Balení

PE kanistry 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array