bi-omin 1 - na ovocie

Kód produktu:

B1-2

Balenie:

Cena:

 
2,16

skladom

+

bi-omin 1 je ekologické kvapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu liečivých rastlín obohatené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a mikroprvky.

Zloženie

bi-omin 1 je hnedá kvapalina, ktorá v 1 l obsahuje 90-120g (9-12%) dusíka, 30-40g (3-4%) fosforu, 40-60g (4-6%) draslíka a mikroelementy v chelátnej forme bez chlóru

N ......................    min. 9% - 12%
P - (P2O5) ......... min. 3% - 4%    ........ pH 5,5 - 7 
K - (K2O) ........... min. 4% - 6%

Mikroelementy

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Použitie

bi-omin 1 je špeciálne kvapalné hnojivo bez chlóru, v ktorom sú výživné elementy v ľahko prístupnej forme a používa sa na prihnojovanie jabĺk a iného ovocia. bi-omin 1 obsahuje nevyhnutné makro a mikroelementy pre dosiahnutie intenzívneho rastu, odpovedajúceho prínosu a kvality plodu. bi-omin 1 sa nanáša na list striekaním v koncentrácii. Prvý krát sa aplikuje po rozvití listu, na jar 10 l/ha, ďalšie aplikácie (4 - 6), 5 až 10 l/ha v priebehu vegetácie.

“Spotreba vody záleží od regulácie postrekovača¨

Miešateľnosť

bi-omin 1 je možné miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami je treba vopred overiť.

Bezpečnosť pri práci

Pri aplikácii bi-ominu 1 je treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť.

Balenie

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array