bi-omin 1 - na trávu

Kód produktu:

B1-1

Balenie:

Cena:

 
2,16

skladom

+

Pre vyváženú výživu v priebebu celého vegetačného obdobia a dobrý zdravotný stav trávnika nesmieme zabúdať na pravidelný prístup živín.

Spoločnosť bcc biocomerc spol. s r.o. vám ponúka komplexný systém hnojenia trávnika v priebehu celého vegetačného roka. Tekuté hnojivo bi-omin 1 na trávu je koncentrované organominerálne hnojivo, obsahujúce základné živiny. Používa sa vo forme postreku alebo zálievky. 

Dávkovanie: Na postreky trávnika sa odporúča používať 0,2%-0,5% koncentrácii.
( cca 50-100 ml na 10l vody) Pri zálievke sa odporúča zvýšiť dávku o 100%. V poľnohospodárskej veľkovýrobe sa používa 10l-20l bi-omin 1 na 1ha.

Výhody hnojiva:

  • podporuje schopnosť  odnožovania tráv
  • zvyšuje odolnos tráv voči stresovým faktorom (nedostatok vlahy, vysoké teploty vzduchu
  • zvyšuje hustotu trávnika v dôsledku posilnenia jeho regeneraènej schopnosti
  • voči ušľapávaniu a mechanickému poškodeniu (hlavne v prípade ihriskových trávnikov).
  • posilňuje vitalitu trávnika a konkurenčnú schopnosť  trávových mačín voči invázii burín a machov
  • posilňuje odolnosť  trávnika vči hubovým chorobám

N min. 9% - 12% 
P-(P2O5) min.3% - 4% 
K-(K2O) min.4% - 6%

Mikroelementy:

pH5,5-7

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Array