bi-omin 2 - na vinič

Kód produktu:

B1-2

Balenie:

Cena:

 
2,02

skladom

bi-omin 2 je ekologické kvapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu liečivých rastlín obohatené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K), síran horečný (MgO) a mikroprvky.

Zloženie

bi-omin 2 je hnedá kvapalina, ktorá v 1 l obsahuje 22-25g (2,2-2,5%) dusíka, (0,0%) fosforu, 71-75g (7,1-7,5%) draslíka, 9-10g (0,9-1,0%) síranu horečnatého (MgO) a mikroelementy v chelátnej forme bez chlóru

N ......................  min. 2,2% - 2,5%
P - (P2O5) .......  min.   0% ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........   min. 7,1% - 7,5%
MgO .................  min. 0,9% - 1,0%

Mikroelementy

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Použitie

bi-omin 2 je špeciálne kvapalné hnojivo bez chlóru, v ktorom sú výživné elementy v ľahko prístupnej forme a používa sa na prihnojovanie viniča. bi-omin 2 obsahuje všetky potrebné výživné látky na dosiahnutie pravidelného rastu viniča, ako i pre vysoký a kvalitný prínos hroznabi-omin 2 sa používa v koncentrácii 20 l/ha v súvislosti od potreby. Hnojivo sa môže používať striekaním na list viniča, ale aj zálievkou na koreň. Používa sa v druhej perióde vegetácie, obyčajne 2 krát pre najskoršie odrody koncom júna, pre skoršie v prvej polovici augusta a pre najneskoršie koncom augusta, alebo začiatkom septembra. Druhý krát opakovať 10-15 od prvého použitia.

“Spotreba vody záleží od regulácie postrekovača¨

Miešateľnosť

bi-omin 2 je možné miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami je treba vopred overiť.

Bezpečnosť pri práci

Pri aplikácii bi-ominu 2 je treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť.

Balenie

bandasky 10 l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array