bi-omin 5 - na ruže

Kód produktu:

B4-2

Balenie:

Cena:

 
2,28

skladom

bi-omin 5 je ekologické kvapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu liečivých rastlín obohatené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a mikroprvky.

Zloženie

bi-omin 5 je hnedá kvapalina, ktorá v 1 l obsahuje 69-80g (6,9-8%) dusíka, 65-80g (6,5-8%) fosforu, 78-80g (7,8-8%) draslíka a mikroelementy v chelátnej forme bez chlóru

N ....................    min. 6,9% - 8%
P - (P2O5) .........  min. 6,5% - 8%   ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ...........  min. 7,8% - 8%

Mikroelementy

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Použitie

bi-omin 5 je špeciálne kvapalné hnojivo bez chlóru, v ktorom sú výživné elementy v ľahko prístupnej forme a používa sa na prihnojovanie ružíbi-omin 5 obsahuje všetky potrebné výživné látky na dosiahnutie pravidelného rastu, bohatého kvetu a jeho intenzívnej farby. bi-omin 5 sa používa v koncentrácii 0,1 - 0,2% na 1000 ml vody (1l). V súvislosti od potreby ruží sa môže použiť striekaním na list aj zálievkou na koreň. Používa sa v priebehu celej vegetácie každých 7 - 10 dní. Posledná dávka by mala byť 10 dní pred koncom vegetácie. Nakoľko je ruža mladá, hnojenie začíname po zjavení prvých stoniek ruží, u starších ruží po zjavení listov.

Miešateľnosť

bi-omin 5 je možné miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami je treba vopred overiť.

Bezpečnosť pri práci

Pri aplikácii bi-ominu 5 je treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť.

Balenie

fľaše 1 l, bandasky 10l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array