bi-omin 7 - na rajčiny

Kód produktu:

B7-2

Balenie:

Cena:

 
2,28

skladom

bi-omin 7 je ekologické kvapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu liečivých rastlín obohatené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a mikroprvky.

Zloženie

bi-omin 7 je hnedá kvapalina, ktorá v 1 l obsahuje 50g (5%) dusíka, 60-80g (6-8%) fosforu, 86-100g (8,6-10%) draslíka a mikroelementy v chelátnej forme bez chlóru

N ......................  min.   5% 
P - (P2O5) ......... min.    6% - 8%   ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........    min. 8,6% - 10%

Mikroelementy

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Použitie

bi-omin 7 je špeciálne kvapalné hnojivo bez chlóru, v ktorom sú výživné elementy v ľahko prístupnej forme a používa sa na prihnojovanie rajčín. bi-omin 7 obsahuje potrebné mikroelementy, ktoré sú nevyhnutné na pravidelný rast a rozvoj rajčín. bi-omin 7 sa používa v koncentrácii 1000 ml na 10l vody, alebo 0,1 - 0,2% na 1000l vody pri striekaní na list. V uzatvorených priestoroch sa používa po zjavení prvých listov od 8 - 10 dní do zberu plodov. Pri pestovaní sadeníc rajčín sa hnojí každý týždeň. Prvé hnojenie sa aplikuje po zjavení prvého listu a posledné hnojenie pred presadením. Po presadení sa aplikuje na 10-ty deň a ďalej každých 7 do 10 dní v priebehu vegetácie. Posledné hnojenie sa aplikuje 5 dní pred posledným zberom.

Miešateľnosť

bi-omin 7 je možné miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami je treba vopred overiť.

Bezpečnosť pri práci

Pri aplikácii bi-ominu 7 je treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť.

Balenie

bandasky 10l, 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array