Jedno hnojivo - viac účinkov

Účinok na rastliny

  • zvyšuje sa energia klíčivosti a percento vyklíčených semien
  • aktívne podporuje výživu rastlín a stimuluje regeneráciu rastlinných buniek
  • priaznivo pôsobí proti plesnivosti a hubovitosti semien a osiva
  • v dôsledku intenzívnejšieho rastu sa zvyšuje úrodnosť a kvalita produkcie
  • zvyšuje intenzitu dýchania rastlinných buniek, vplyvom čoho sa skracuje vegetačné obdobie, u kvetov zvyšuje plochu listov, zväčšuje kvety, zvýrazňuje ich farby a spevňuje ich stopky

Účinok na pôdu

  • stimuluje rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov
  • zlepšuje sa celková štruktúra pôdy najmä na ťažších ílovitých pôdach
  • umožňuje premenu fosforu a dusíka v pôde na formy prijateľné rastlinami
  • zvyšuje využiteľnosť priemyselných hnojív rastlinami, znižuje ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd
  • zvyšuje obsah organických látok
Kvapalné organické hnojivá - použitie a odporúčané dávky
HnojivoObsah živín v 1 l hnojivaPoužitie k plodinámDávka hnojiva
|||v l.ha-1riedenie
bi-omin37g N, 15g P, 40g K, 15g CaO, 10g MGO, 19mg Fe, 18 mg Mn, 12 mg B, 0,6 - 1,8 mg Cu, Zn, Co, Mo, pH 5,0 - 8,0Celkové zlepšenie výživy poľných plodín, zeleniny, ovocia, skleníky a fóliovníky, ovocné sady, vinohrady, okrasné kvetiny, trávniky a ihriská, lesné hospodárstvomax. 501 : 5
na zálievku
1 : 3
na postrek
bi-onat organics22g N, 14g P, 30g K, Organické látky 70% mikroelementy: Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo, pH 4,0 - 13,0Pri príprave pôdy, na jeseň alebo jar, na strnisko, stabilizácie kyslých pôd, revitalizácii pôd, oživovaní pôd.max. 401 : 3
na postrek

Miešateľnosť

Je možné miešať s bežnými prípravkami. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami treba vopred overiť.

Bezpečnosť práce

Pri aplikácii týchto hnojív je treba dodržiavať základné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť!

Balenie

PE kanistroch 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array