Vlastnosti prípravku

bi-onat organics je šedá, hustá kvapalina s charakteristickou melasovitou vôňou, typickou pre tento prípravok.

b-onat organics na jar a jeseň postrekom alebo zálievkou na strnisko, zapracovaní do pôdy v kontaktu s kalovým odpadom živočíšne vyrobí družstiev-poľnohospodárov (svinský, hovädzí, slepačí trus), biľnej mase, kompostaren, rozkladá slamu, urýchľuje tvorbu humusu v zemi

bi-onat organics cez vysoký pH a obsah sacharózy /sladkosti), vyzýva pleseň, ktorá vytvára mikro baktérie, ktoré produkujú humus v zemi, vyzývajú lepšie klíčenie osív v pôde, a tým zásobuje koreňový systém rastliny a rastlina dokáže prijať mobilizované organické hnojivo (N-P-K a mikroprvky), ktoré v pôde existuje a pre rastlinu v prijateľných formách.

Možno ho použiť aj v skleníkoch, fóliovníkoch, súkromne hospodáriacich roľníkov, záhradkárov a na malých plochách.

 

bi-omin - bi-onat organics

Listové a pôdne kvapalné hnojivo obsahujúce bioaktívne prírodné látky nevyhnutné pre výživu všetkých poľnohospodárskych plodín, je listové a pôdne kvapalné hnojivo obsahujúce bioaktívne látky nevyhnutné pre výživu všetkých poľnohospodárskych plodín. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje výživa rastlín, podporuje rast koreňového systému a celej rastliny, čo spôsobuje dosiahnutie vyššej a kvalitnejšej úrody. Toto hnojivo je vyrobené v spolupráci s vedecko - výskumnou základňou, zaregistriované na Slovensku UKSUP Bratislava.

Array