bi-omin 6 - zemiaky

bi-omin 6 je ekologické kvapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu liečivých rastlín obohatené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K), síran horečnatý a mikroprvky.

Zloženie

bi-omin 6 je hnedá kvapalina, ktorá v 1 l obsahuje 36-40g (3,6-4%) dusíka, 70-80g (7-8%) fosforu, 97-120g (9,7-12%) draslíka, 1,5-2g (0,15-0,2%) síranu horečnatého (MgO) a mikroelementy v chelátnej forme bez chlóru

N .....................  min. 3,6% - 4%
P - (P2O5) ......... min. 7,0% - 8%    ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ........    min. 9,7% - 12%
MgO ................... 0,15% - 0,2%

Mikroelementy

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Použitie

bi-omin 6 je špeciálne kvapalné hnojivo bez chlóru, v ktorom sú výživné elementy v ľahko prístupnej forme a používa sa na prihnojovanie zemiakov. bi-omin 6 obsahuje potrebné mikroelementy na pestovanie zemiakov a magnesium, ktoré má vplyv na kvalitný prínos zemiakov. bi-omin 6 sa používa v koncentrácii pri striekaní na list na jar 10 l/ha, a ďalšie aplikácie na list (2-4), 5 až 10 l/ha v priebehu vegetácie.

“Spotreba vody záleží od regulácie postrekovača¨

Miešateľnosť

bi-omin 6 je možné miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami je treba vopred overiť.

Bezpečnosť pri práci

Pri aplikácii bi-ominu 6 je treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť.

Balenie

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array