bi-omin 8 - na cukrovú repu

bi-omin 8 je ekologické kvapalné organické hnojivo, vyrobené z výluhu liečivých rastlín obohatené o dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a mikroprvky.

Zloženie

bi-omin 8 je hnedá kvapalina, ktorá v 1 l obsahuje 81-100g (8,1-10%) dusíka, 34-40g (3,4-4%) fosforu, 52-60g (5,2-6%) draslíka, 4-5g (0,4-05%) bóru a mikroelementy v chelátnej forme bez chlóru

N ......................   min.  8,1% - 10%
P - (P2O5) ......... min. 3,4% - 4%  ........ pH 6,5 - 7 
K - (K2O) ..........  min. 5,2% - 6%
B ........................ 0,4% - 0,5%

Mikroelementy

Fe 0.019%, Mn 0.018%, Cu 0.008%, B 0.012%, Zn 0.007%, Co 0.0005% a Mo 0.0008%.

Použitie

bi-omin 8 je špeciálne kvapalné hnojivo bez chlóru, v ktorom sú výživné elementy v ľahko prístupnej forme a používa sa na prihnojovanie cukrovej repy. bi-omin 8 obsahuje potrebné mikroelementy, ktoré sú potrebné na prihnojovanie cukrovej repy, ako aj mikroelement bor, ktorý zabezpečuje lepšiu kvalitu koreňa. bi-omin 8 sa používa v koncentrácii 20l/ha striekaním na list prvý krát 2-3 x 10-20 l/ha v priebehu vegetácie. Môže sa používať v tom istom čase spolu s prostriedkami na ochranu rastlín proti Cerkospore. Nakoľko sa dodrží zdravý list, hnojenie sa aplikuje mesiac pred zberom cukrovej repy, čo má veľký vplyv na cukornatosť cukrovej repy.

“Spotreba vody záleží od regulácie postrekovača¨

Miešateľnosť

bi-omin 8 je možné miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. Miešateľnosť s novými chemickými prípravkami je treba vopred overiť.

Bezpečnosť pri práci

Pri aplikácii bi-ominu 8 je treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Počas práce s hnojivom nejesť, nepiť, nefajčiť.

Balenie

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array