bi-omin 1

bi-omin 1 je organsko tekčne djubrivo, proizvedeno na bazi odabranog lekovitog bilja, bez hlora i štetnih materija. Sadrži sve hranjive elemente lako pristupačne biljkama, a delimičnu zaštitu kultura koje se tretiraju, postizanje intenzivnog prinosa i kvalitnog ploda. Primenjuje sa na  ratarskim i povrtarskim kulturama, voćkama, kultivisanom lekovitom bilju,  poljoprivrednim semenskim i industrijskim kulturama, a na dobijanje  bogatej zelenej biljnej masi (na.pr. silažni kukuruz, detelina)

bi–omin 1 sadrži neophodne makro i mikroelemente, vitamine neophodne za postizanje intenzivnog rasta kultura i za postizanje intezivnog kvantitativnog i kvalitativnog prinosa ploda.

bi–omin 1 je tamna tečnost, koja u 1 l sadrži 90-120g (9-12%) azota, 30-40g (3-4%) fosfor, 40-60g kalijuma (4-6%) a mikroelemente u helatnej formi bez hlora

Sastav:
Azot ........(N)......................... min. 9% - 12%
Fosfor......(P) - (P2O5).........     min. 3% - 4%  ..........pH 5,0 - 8,0
Kalijum... (K) - (K2O)...........    min. 4%  - 6%

MIKROELEMENTI u HELATNOJ FORMI bez HLORA 
Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005%, Mo 0,0008%

Način primene: 
bi–omin 1 je specialno tekuće djubrivo bez hlora, u kome se hranljivi elementi nalaze u lako pristupačnom obliku za biljke, za prihranjivanje gore uvedenih kultura, a sadrži neophodne makro i mikroelemente za postizanje intezivnog prinosa i kvalitetnog ploda.
bi–omin 1 se primenjuje zalivanjem do zemlje ili prskanjem preko lista (folijarno) u koncentraciji. Prvo prihranjivanje se vrši u proleće čim se list dovoljno razvije prskanjem (folijarno), 10 l/ha a sledeća ( 3 – 5), 5 do 10 l/ha prskanja u toku vegetacije. 
*Potrošnja vode zavisi od regulacie stroja (postrekovača)*

bi–omin 1 se može mešati sa ostalim preparatima na zaštitu bilja. Mešanje s takvim hemijskim preparatima se mora prvo proveriti. 

Zaštita na radu :
Pri radu sa bi-ominom treba dodržavati osnovne zakone zaštite na radu. Pri radu sa djubrivom nejesti, nepiti, nepušiti.

Pakuje se u plastičnu ambalažu :
20 l, 25 l, a 1000 l cisterne

Array