bi-omin špeciál M, B, MB

bi-omin  špecial MB  je organsko  tečne djubrivo, proizvedeno na bazi  odabranog lekovitog bilja, bez hlora i štetnih materija. Sadrži sve hranjive elemente lako pristupačne biljkama, a delimičnu zaštitu kultura  koje se tretiraju, postizanje intenzivnog prinosa i kvalitetnog ploda. Primenjuje sa na uljanu repicu, šečernu repu, kukuruz, suncokret

bi–omin špecial MB sadrži neophodne makro i mikroelemente, vitamine neophodne za postizanje intenzivnog  rasta  kultura i za postizanje intezivnog kvantitativnog i kvalitativnog  prinosa  ploda.

bi–omin špecial MB je tamna  tečnost, koja u 1 l 

Sadrži  90-120g (9-12%), azota 30-40g (3-4%), fosfora 40-60g, kalijuma (4-6%), MgO 0,2%, B 0,5% a mikroelemente u helatnej  formi  bez hlora.

Sastav:
Azot ....... (N) ..........................  min. 9% - 12%
Fosfor..... (P) - (P2O5) ...........     min. 3% - 4%  ............. pH 4,5  -  8,0
Kalijum.... (K) - (K2O) ............    min. 4% - 6%             
MgO ... 0,2%
B ..........0,5%

MIKROELEMENTI u HELATNOJ FORMI bez HLORA
Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005%, Mo 0,0008%

Način primene:  
bi-omin špecial MB  je specialno tekuće djubrivo bez hlora, u kome se hranjivi elementi nalaze  u lako pristupačnom obliku za biljke, za prihranjivanje gore uvedenih kultura, a sadrži neophodne  makro i mikroelemente za postizanje intezivnog prinosa i kvalitetnog ploda.
bi-omin špecial MB  se primenjuje zalivanjem do zemlje ili  prskanjem preko lista (folijarno) u koncentraciji.  Prvo prihranjivanje se vrši u proleće čim se list dovoljno razvije prskanjem (folijarno), 10 l/ha a sledeća ( 3 – 5 ), 5 do 10 l/ha prskanja u toku vegetacije.                               
*Potrošnja vode zavisi  od  regulacie stroja (postrekovača)*

bi–omin špecial MB se može  mešati  sa  ostalim preparatima na zaštitu bilja.
Mešanje s takvim  hemijskim  preparatima   se mora prvo proveriti.   

Zaštita na radu:
Pri  radu sa bi-omin špecial MB  treba dodržavati  osnovne zakone zaštite na radu. Pri radu sa djubrivom  nejesti, nepiti, nepušiti.

Pakuje se u plastičnu ambalažu :
 20 l, 25 l, a 1000 l cisterne

Array