Efekti na zemljište i biljke

Delovanje na zemljište :

 • stimuliše razmnožavanje korisnih bakterija a mikroorganizama
 • doprinosi kvalitetu strukture zemljišta kod teških a zamorenih zemljišta
 • koristi se na oživljavanje zemljišta , neutralizaciju zamorenih parcela a njihovu revitalizaciju
 • omogućava promene u hemijskim djubrivima i čini ih prijatnijim za biljke
 • povećava upotrebljivost djubriva od strane biljnih kultura a znižuje koncentraciju teških hemijskih elemenata u zemljištu a time štiti a i podzemne vode
 • povećava kvalitet sadržaja organskih materija

Delovanje na biljne kulture:

 • povećava energiju kličanja a procenat prokličanog semena
 • aktivno podporuje ishranu biljnih kultura a stimuliše regeneraciju
 • povećava plodnosti semena a otpornost na biljne bolesti
 • smanjuje a i odbacuje potrebu upotrebe hemijske zaštite biljnih kultura
 • povećanje mogućnosti dužeg skladištenja a povećanje vrednosti proizvoda na tržištu

Preporučujemo te produkte koristiti  u cilju smanjenja  rasta korova.

U produktima  ne prelaze granice limitu  teške i otrovne materije što odgovara zahtevima
propisa u EU.

Pakuje se u big vrećama. 

Array