Predstavljamo

Rastuća potreba na zaštitu prirode u našem okruženju i potreba za proizvodnjom što zdravije hrane doprinosi da proizvodjači djubriva usmere svoju proizvodnju ka prirodnim biološkim
sirovninama.

bcc biocomerc Trnava u saradnji sa naučno-istraživačkim institucijama i Internacional Labor-om proizvela je za potrebe osnovnih poljoprivrednih proizvoda nova organska tečna djubriva kao i organsko-mineralna tečna djubriva na bazi ekstrakta lekovitog bilja. Zajedničkom osnovom svih proizvedenih djubriva je exstrakt lekovitog bilja. Sam extrakt lekovitog bilja sadrži skalu biološki aktivnih elemenata.

Biološki karakter aktivnih elemenata u extraktu lekovitog bilja a hemijske reakcije njegovog humokarbonatovog kompleksu su osnov delotvornog ekolokši čistog regulatora rastu biljki. Tako dobijeni prirodni regulator karakteristiše njegov uticaj na pozitivni rast nutrične vrednosti proizvodnje zdravih poljoprivrednih proizvoda.

Naša djubriva sadrže elemente koji osim ostalih pozitivnih uticaja redukuju količinu nitratov u povrću, voću i ostalim kulturama a doprinose obogaćenju vitaminama. oransko tečno djubrivo kao i organsko-mineralna tečna djubriva proizvedena na bazi ekstrakta lekovitog bilja se karakteristišu fungicidnim i insekticidnim uticajem, što pri niskom stadijumu obolenja biljke isključuje ili redukuje upotrebu pesticida.

bcc biocomerc Trnava upravo proizvodi ta djubriva

Array