Organsko tečno djubrivo

bi-omin  je organsko tečno djubrivo proizvedeno na bazi odabranog lekovitog bilja. Fermentacijom lekovitog bilja  dobija pripremljeni ekstrakt  odredjenu dozu STEMINA, prirodnog bioregulatora. Sadrži sve hranjive elemente lako pristupačne biljkama. Poseduje makro i mikroelemente, vitamine nepohodne za postizanje intenzivnog rasta kultura i za postizanje kvantitativnog i kvalitativnog prinosa.

Tečni bi-omin sa primenjuje  na:
ratarskim i povrtarskim kulturama, voćkama, vinovej lozi, kultivisanom lekovitom bilju,  poljoprivrednim semenskim i industrijskim kulturama, cveću a na bohatu zelenu biljnu masu. Poznato  je da izneti sastav tečnog bi-omina  kao ni Stemina nisu toksični za bilje, životinje, pčele, kao ni za čovekovu kontrolisanu ishranu (ZDRAVA HRANA) niti zagadjuju okolinu. Utvrdjeno je povećanje fotosinteze, povećanje sadržaja hlorofila A i hlorofila B.   

bi-omin  je regulator rasta bilja. Poseduje bogatstvo organskih materija, mikroelemenata, odgovarajucih kiselina, vitamina i sredstva za delimicnu zaštitu kultura koje se tretiraju. Po svom sastavu bi-omin delotvorno deluje na zemljište regulaciom pH vrednosti i revitalizacijom.

bi-omin kao organsko tečno djubrivo, ne zagajduje okolinu, podzemne vode, niti je šteten za ljude i životinje.

bi-ominom  se djubri zemljište zalivanjem zasadjenih kultura, folijarno  (na list) prihranjuju razne rataske kulture. U praksi se bi-ominom jednom zalivaju zasadi  a dva do četiri puta folijarno prihranjuju (zavisi od ratarske kulture).

bi-omin se razredjuje vodom 1 : 20 ili 1 : 30. Količina od 30 ili 40 litara  bi-omina dovoljna je za djubrenje jednog hektara (1ha) zemlje, isto toliko za prihranjivanje. On se može koristitii u sistemu prskanja, za navodnjavanje, staklenika (hidroponia), sejanje (pod papuču) i kao osnovna podloga za zaštitu bilja.    

Array