bi-omin

bi-omin je organsko  tečno djubrivo, proizvedeno na bazi odabranog lekovitog bilja, bez hlora i štetnih materija. Sadrži sve hranjive elemente lako pristupačne biljkama, a delimičnu zaštitu kultura  koje se tretiraju, postizanje intenzivnog prinosa i kvalitnog ploda. Primenjuje sa na ratarskim i povrtarskim kulturama, voćkama, vinovej lozi, kultivisanom lekovitom bilju, poljoprivrednim semenskim i industrijskim kulturama, cveću a na bohatu zelenu biljnu masu.

bi–omin sadrži nepohodne makro i mikroelemente, vitamine nepohodne za postizanje intenzivnog  rasta  kultura i za postizanje intezivnog kvantitativnog i kvalitativnog prinosa  ploda.

bi–omin je tamna  tečnost, koja u 1 l sadrži  65g (6,5%) azota, 30g (3,0%) fosfor, 35g kalijuma (3,5%) a mikroelemente u helatnej  formi  bez hlora

Sastav:
Azot ...... (N)........................ min. 3.7%
Fosfor.... (P)  -  (P2O5).......min. 1.5% ............. pH 5,0  -  8,0
Kalijum...(K)  -  (K2O).........min. 4%               

MIKROELEMENTI u HELATNOJ FORMI bez HLORA     
Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005%, Mo 0,0008%

Način primene:
bi–omin je specialno tekuće djubrivo bez hlora, u kome se hranjivi elementi  nalaze  u lako pristupačnom obliku za biljke, za prihranjivanje gore uvedenih kultura, a sadrži neophodne  makro i mikroelemente za postizanje intezivnog prinosa i kvalitetnog ploda.

bi-omin se primenjuje zalivanjem do zemlje ili  prskanjem preko lista (folijarno) u koncentraciji. Prvo prihranjivanje se vrši u proleće čim se list dovoljno razvije prskanjem (folijarno), 30 l/ha a sledeća (4 – 6), 15 do 20 l/ha prskanja u toku vegetacije. 
*Potrošnja vode zavisi  od  regulacie stroja (postrekovača)*

bi–omin se može  mešati  sa  ostalim preparatima na zaštitu bilja. Mešanje s takvim  hemijskim  preparatima   se mora prvo proveriti.   

Zaštita na radu :
Pri  radu sa bi-ominom  treba dodržavati  osnovne zakone zaštite na radu. Pri radu sa djubrivom nejesti, nepiti, nepušiti.

Pakuje se u plastičnu ambalažu :
20 l, 25 l, a 1000 l cisterne

Array