bi-onat

Karakteristika 
bi-onat organics je ekološko organsko tečno djubrivo proizvedeno s melase – šećerne repe (Beta vulgaris), CORNSTEEP-u, - ekstraktkukuruza, AMYSTEEP-u – kukuruznog skroba, fermentovanog lekovitog bilja (bi-omin organsko tečno djubrivo), obogaćeno mikroelementima u helatnoj formi u rozvaženom pomeru.

Sastav 
Organski azot – celokupni azot, fosfor (P2O5), kalijum (K2O), belančevine, amino azot, amino kiseline, mlečna kiselina, saharoza, vitamini – (tiamin, riboflavin, nikotinova 
kiselina, pantotenova, biotin), mikroelementi helatnej forme –(Ca,Mg,Na,Fe,Mn,Zn, B,Cu,Co,Mo), sadrži kalitone i anione – (K,CI,NO3,PO4,SO4). pH 4-13 

Azot..... (N)........................  min. 2,2%
Fosfor...(P) - (P205).........  min. 1,4% ....... pH 4,0 – 13,0
Kalium...(K) - (K20)..........  min. 3% 

MIKROELEMENTI u HELATNOJ FORMI bez HLORA
Fe 0,019%, Mn 0,018%, Cu 0,008%, B 0,012%, Zn 0,007%, Co 0,0005%, Mo 0,0008%

Upotreba-primena
bi-onat organics je namenjen regeneraciji zemljišta tj. njegovom oživljavanju, kao i neutralizaciji a stabilizaciji „umornih“ i „kiselih“ parcela. Prskanjem ili zalivanjem se preporučuje tretman oranica (strnisko) na jesen po žetvi (pšenica, ječmen, uljana repica, suncokret, kukuruz...) pri čom se zaradi do zemljišta oranjem ili diskovanjem . Dalja mogućnost je priprema zemljišta u proleće, kao i prolećno djubrenje ozimih kultura. Jednotljiva jesenja količina tretman(strnisko) bi nemala biti veća od 100-200 l/ha (bez vode) što zavisi od kiselosti zemljišta. Preparat se može koristiti i tokom cele vegetacije prskanjem na list pri čemu sa razredjuje 1:1 u zavisnosti od vremenskih prilika.

Karakteristika preparata
bi-onat organics je tamna gusta tečnost sa karakterističnim mirisom melase tipičnim za taj preparat.
bi-onat organics osim gore uvedenog načina primene je moguće upotrebiti kao preparat na  razlaganje kalovog otpada kao i na razlaganje otpada koji nastaje pri gajenju stoke.
bi-onat organics uz svoj visoki pH a sadržaj saharoze izaziva plesen koja omogućava stvaranje mikro bakterija koje stvaraju humus u zemlji, dalje omogućava lepše kličanje  biljke a time a i korenovom sistemu i samoj biljci omogućava da primi mobilizovane organsko djubrivo (N-P-Ka mikroelemenata)koji se može koristiti i pri gajenju kultura u staklenicima, foliovnicima kao i na malim površinama.
bi-onat organics se može mešati sa ostalim preparatima, pri čemu treba unapred proveriti mešanje sa novim hemijskim preparatima.

Zaštita na radu
Manipulacija sa preparatom ne zahteva posebnu zaštitu što se tiče zaštite zdravlja. Po ukončenje manipulacije sa preparatom umiti ruke toploma vodom i sapunom.

Pakovanje 
Preparat se pakuje u kanistrima od 5l, 20l, 25l, cisternama od 1000l a auto cisternama.

Array