Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické

osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť bcc-biocomerc spol. s r.o. Paulinská 20, P.O.Box. 48, 917 01 Trnava sa v týchto môže označovať aj ako „predávajúci“ a zákazník/objednávateľ (t.j. druhá strana) ako kupujúci. Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami vyhlásenými predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa radia týmto obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z pohodlia Vášho domova vždy keď potrebujete. Objednávať si môžete pomocou internetového obchodu, telefonicky alebo e-mailu. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len nepoškodený tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci predpisom a nariadeniam ktoré platia na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej alebo akejkoľvek objednávky (zmluvy o kúpe tovaru) je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitosti (napr.: tovar, kontakt, adresa...). V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch , si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje pravo pre potvrdenie objednávky najlepšie telefonicky alebo e-mailom a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

Potvrdenie objednávky

Záväzne potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania Vám zašleme e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasnosti Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

Storno objednávky/neprebratie zásielky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej záväznej objednávky alebo pri neprebratí zásielky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci nepodnikateľ (ktorý nemá pridelené IČO) má podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dni od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote (14 dni) žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou alebo osobne s číslom daňového dokladu (bločku, faktúry). Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: -Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastne náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí biť v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe. – Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet alebo osobným prevzatím hotovosti najneskôr do 14 dni po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

Balné, poštovné, preprava

Objednaný tovar si môžete osobne prevziať na prevádzke spoločnosti bcc-biocomerc spol. s r.o. (sekcia - kontakty) od do , alebo Vám tovar zašleme na Vami uvedenú adresu kuriérskou službou Slovenskej pošty - cenník (www.posta.sk). Pri objednávke 20 litrových balení našich hnojív, neplatíte prepravné náklady. Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

Dodacie lehota

Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 24 hodín. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom

je dodacia doba 7-10 dní. Samozrejme po vzájomnej dohode oboch strán. V prípade, že niektorý

tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať a hľadať spoločné riešenia.

Spôsob platby

Tovar poslaný na dobierku uhradíte pri jeho vyzdvihnutí. Pri dodaní tovaru službou, poštou bude

objednaný tovar uhradený v hotovosti pri doručeniu tovaru. Samozrejme akceptujeme aj bankový

prevod na náš účet POŠTOVA BANKA č. IBAN: SK0765000000000020551133, SWIFT: POBNSKBA

Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu spoločnosť bcc-biocomerc spol. s r.o. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou alebo telefonicky. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa sťahuje záručná doba (24 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na etikete produktu) v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník,...) Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Záruka sa nevzťahuje na vady: a) spôsobené nesprávnym použitím

výrobku b) nesprávnym skladovaním.

Postup pri reklamácii: 1) informujte nás o reklamácii e-mailom, poštou alebo telefonicky. 2) kompletný tovar zašlite alebo doručte na naše sídlo spoločnosti . Termín osobného doručenia je nutne dohodnúť telefonicky. 3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu . 4) doklad o  nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako neplatná. 5) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní

od jej prevzatia našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácii Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

 

Ďakujeme, že ste využili naše produkty a prajeme pekný deň.

 

Niektoré zákony a predpisy:

• Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

• zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník

• zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

• zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku

 

Array