bi-omin špeciál MB

listové hnojivá a agrochemikálie

Listové hnojivá s obsahom mikroživín majú označenie bi-omin špeciál

Hnojivá radu špeciál obsahujú vedľa matričných živín (N, P, K) ďalšiu konkrétnu mikroživinu, ktorej označenie sa objavuje v názve vždy na konci.

bi-omin špeciál MB

min. 9%-12% N, min. 3%-4% P-(P2O5), min. 4%-6% K-(K2O), min. 0,2%  MgO, 0,5% B
- Fe, Mn, Cu, B, Zn, Co, Mo -

 

bi-omin špeciál je hnojivo obohatené so súborom biologicky aktívnych látok, je vhodné použiť ako univerzálne hnojivo, ktorým dopĺňame najmä často limitný prvok - horčík, bórax. Priaznivý účinok je dokázaný nielen na pôdach nedostatočne zásobených touto živinou, ale aj na pôdach s extrémnym pH. Významne podporujúce ich príjem a následnú využiteľnosť pre rast a vývoj rastlín. Hnojivo je určené na:

 repku olejnú, kukuricu, cukrovú repu, potravinársku pšenicu, sladovnícky jačmeň, vinič, ect.

Array