MikroTerra

MikroTerra je Organominerálne kvapalné hnojivo, dusíkaté hnojivo s vysokým obsahom síry, horčíka a mikroprvkov.

1 liter listového hnojiva obsahuje:

N 18,4 %/l, S 1,8%/l, MgO 0,2 %/l, Fe 0,12 %/l, Mn 0,10 %/l, Cu 0,050 %/l Zn 0,043 %/l, B 0,5 %/l, CO 0,003 %/l, Mo 0,005 %/l.

Použitie

Doporučená celovegetačná dávka pre všetky bežne pestované plodiny na Slovensku je 20 - 40 l/ha. Doporučuje sa jednorazová dávka 20 l/ha.

MikroTerra - Organominerálne kvapalné hnojivo vyrobené z extraktu rastliny výťažok (vodný výluh) rôznych liečivých rastlín. Ich fermentáciou obohatené o: dusík (N) , a Mikroelementy MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Co, Mo a Sira.

MikroTerra - je dusíkaté listové hnojivo na aplikáciu v čase, keď rastliny už nemajú prístup k N vy aplikovaných priemyselnými hnojivami a v časoch, keď aj hladina minimalizáciou sprístupneného dusíka v pôde je najnižšia po čas vegetácie. Rastliny v týchto fázach sú schopné prijímať  dusík cez list pri jednorazovej dávke čistého dusíka, čo vo veľkej miere pomôže rastlinám zvýšiť  úrodu a kvalitu práve v ačse, keď je to najviac potrebné.

Posledné prieskumy dokazujú nevyhnutnosť , jednoznačnú potrebu a stálu prítomnosť  dostatočného množstva síry na prijem dusíka rastlinami. Sira je súčasťou bielkovín a podporuje fixáciu atmosférického dusíka.

Horčík je nevyhnutnou zložkou listovej zelene chlorofylu, bez ktorého nie je možná dostatočná fotosyntéza v rastlinách. Pôsobí na prijem a transport fosfóru, zúčastňuje sa na delení buniek, opeľovania, tvorby semien/plodov, a predlžuje vegetáciu.

Súčasná aplikácia týchto najdôležitejších živín pre tvorbu úrody (N, S, MgO, B) v obrovskom množstve pre rastliny v najprístupnejšej forme cez list - za vynikajúcu cenu je základom vysokých úrod.

Mikroprvky dodávame, aby sme zabránili jeho minimum zabraňujúci prijem ostatných živín.

MikroTerra - hnojivo okrem toho obsahuje:

bielkoviny, amino dusík, aminokyseliny, kyselinu mlieènu, cukry – sacharózu, obsah vitamínov, obsah katiónov a aniónov, ktoré fungujú ako špecifické biokatalyzátory, urýchľujú a regulujú metabolické procesy v rastlinách. Glukóza a cukry dodávaju energiu a udržujú fotosyntézu.

Balenie

bandasky 20 l, 25 l, 1000 l sudy

Array