Predstavujeme sa

Rastúce nároky na ochranu životného prostredia a produkciu zdravotne nezávadných potravín vedú výrobcov k zvyšovaniu podielu výroby priemyselných hnojív na báze zdrojov prírodných biologických surovín.

bcc biocomerc spol. s r.o. Trnava v spolupráci s vedecky - výskumnou základňou a Internationalnim Labor-om vyrobila pre hlavné druhy poľnohospodárskych plodín nové organické kvapalné hnojivo a organo - minerálne kvapalné hnojivá na báze extraktu (výluhu) z liečivých rastlín. Spoločným základom všetkých vyrábaných hnojív je nosné médium výluh z liečivých rastlín. Samotný extrakt z liečivých rastlín obsahuje širokú škálu biologicky aktívnych látok.

Biologická povaha aktívnych látok výluhu z liečivých rastlín a chemických premien jeho humokarbonátového komplexu je základom pre vznik účinného ekologicky čistého rastového regulátora. Takto získaný prírodný regulátor sa vyznačuje stimulačným pôsobením na rast a vývoj rastlín s pozitívnym dopadom na výšku a nutričnú hodnotu rastlinnej produkcie.

Predmetné hnojivá obsahujú látky, ktoré okrem iných pozitívnych vplyvov znižujú obsah nitrátov v zelenine, ovocí, a zvyšujú obsah vitamínov.

Organicko kvapalné hnojivo a organicko - minerálne kvapalné hnojivo vyrobené na báze výluhu z liečivých rastlín sa vyznačujú fungicídnou a insektocídnou aktivitou, čo umožňuje pri nízkom infekčnom tlaku vynechať postrek alebo znížiť dávku fungicídnych a insekticidných prípravkov s pozitívnym dopadom na tvorbu a ochranu životného prostredia.

bcc biocomerc spol. s r.o. Trnava v súčasnej dobe vyrába tieto druhy kvapalných hnojív:

Firma bcc biocomerc spol. s r.o. vykonáva aj služby poradenstva, skúšky, analýzy. Podľa analýzy pôd, plodín, listov a podľa potreby, alebo vašej objednávky a potrebné výžive, ukombinujeme adekvátne hnojivá.

Firma bcc biocomerc spol. s r.o. vykonáva a pripravuje projekty z použitia exkrementov hospodárskych zvierat a kalných odpadov z bioplynovej stanice, fermentácie, navrhuje spracovanie a likvidáciu ich odpadov.

Obohatenie N - P - K a mikroelementov resp. dodávka komponentov.

Array