bi-omin špeciál MB

listové hnojivá a agrochemikálie

Listové hnojivá s obsahom mikroživín majú označenie bi-omin špeciál.

Hnojivá radu špeciál obsahujú vedľa matričných živín (N, P, K) ďalšiu konkrétnu mikroživinu, ktorej označenie sa objavuje v názve vždy na konci.

bi-omin špeciál MB

Nmin. 9% - 12%
P - (P2O5)min. 3% - 4%
K – (K2O)min. 4% - 6%
MgOmin. 0,2%
Bmin. 0,5%

pH 4,5 - 6

mikroelementy: Fe, Mn, Cu, B, Zn, Co, Mo.

bi-omin špeciál je hnojivo obohatené so súborom biologicky aktívnych látok, je vhodné použiť ako univerzálne hnojivo, ktorým dopĺňame najmä často limitný prvok - horčík, bórax. Priaznivý účinok je dokázaný nielen na pôdach nedostatočne zásobených touto živinou, ale aj na pôdach s extrémnym pH. Významne podporujúce ich príjem a následnú využiteľnosť pre rast a vývoj rastlín. 

Hnojivo je určené na:
repku olejnú, kukuricu, cukrovú repu, potravinársku pšenicu, sladovnícky jačmeň, zeleninu, ovocie, ovocné sady, vinohrady, skleníky a fóliovníky

Array